Pokud se chceš stát členem našeho společenství, vyplň náborový dotazník. Jen registrovaní uživatelé se mohou účastnit kampaní Streetcom.
Správce údajů: Streetcom Poland, se sídlem ve Varšavě, ul. Foksal 16

Cíl zpracovávání údajů: Realizace propagačních a průzkumných akcí s účastí odborníků Streetcom; statické výzkumy a odhalování zneužití; vymáhání nebo ochrana před právními nároky

Právní základy zpracování údajů:Čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR - dobrovolný souhlas odborníka se zpracováním jeho údajů a s dostáváním reklamních materiálů, včetně obchodních informací; čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - právně opodstatněné zájmy správce v rozsahu vedení statistických výzkumů a odhalování zneužití a domáhání se nebo obrany před právními nároky; čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro realizaci povinností vyplývajících z právních předpisů.

Příjemci údajů: Subjekty zpracovávající údaje na zakázku správce a subjekty oprávněné získat údaje na základě platné legislativy. S jasným, samostatným souhlasem odborníka důvěryhodní obchodní partneři spolupracující se správcem

Práva osoby, které se údaje týkají: Právo požadovat opravu, odstranění nebo omezení zpracovávání údajů; právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu; jiná práva uvedená v "Zásadách ochrany soukromých údajů"

Více informací o zpracování údajů se nachází v "Zásadách ochrany soukromých údajů"